6. Yılında Suriye İç Savaşı ve “Koruma Sorumluluğu”nun Başarısızlığı
6. Yılında Suriye İç Savaşı ve “Koruma Sorumluluğu”nun Başarısızlığı
10 Haziran 2016
Günümüzde değişen çatışma türleri ile birlikte sivillerin korunması uluslararası hukukun öncelikli meselesi haline gelmiştir. Bu bağlamda devletlerin egemenliklerini bir hak olarak değil, bir sorumluluk olarak tanımlamaları gerekmektedir.

Günümüzde değişen çatışma türleri ile birlikte sivillerin korunması uluslararası hukukun öncelikli meselesi haline gelmiştir. Bu bağlamda devletlerin egemenliklerini bir hak olarak değil, bir sorumluluk olarak tanımlamaları gerekmektedir. Çünkü öncelikli görevleri vatandaşlarının haklarını korumaktır. İnsan hakları ve uluslararası ceza hukukundaki gelişmelere koşut olarak bireyler de uluslararası hukukun bir süjesi olarak varlık bulmuştur.[i] Bireylerin uluslararası hukukta bu şekilde varlık bulmalarının akabinde, devletlerin egemenlikleri bireylere karşı yüklendikleri sorumluluk dâhilinde şekillenmiştir. Gelinen bu aşamada ortaya çıkan eksikliği gidermek adına koruma sorumluluğu kavramı karşımıza çıkmaktadır.


[i] Ülkü Halatçı Ulusoy, “Uluslararası Hukuk Açısından Libya ve Suriye Örneğinde Koruma Sorumluluğu”, TAAD, Yıl: 4, Sayı: 14 (Temmuz 2013), s. 270.

Raporun tamamına ulaşmak için lütfen tıklayınız.

İhh İnsani Yardım Vakfı © 2016. Tüm Hakları Saklıdır.